Välkommen till

Foundation Broker

Har du tänkt på vad stiftelser kan göra för dig
och vad du kan göra för världen genom en stiftelse?

Om oss

Hos Foundation Broker kopplar vi ihop våra globala affärspartners med vår lokala närvaro i Sverige. Vi är en del av ett världsomspännande nätverk inom stiftelser och finansiering.

Vår affärsidé är att hjälpa företag att skapa sin egen stiftelse och även hjälp med finansiering. Vi arbetar med morgondagens ledande företag – och det redan idag.

Foundation Broker har som mål att bli ett världsledande företag för stiftelser. och finansiärer. Så att medlemmarna inom nätverket skall kunna realisera sina innovativa och lönsamma lösningar från idé till färdiga projekt.

Varför väljer fler företag stiftelser

Alla vet att det är tufft att driva företag idag. Vi har alla våra utmaningar med utveckling och ekonomi. Att arbeta med sitt företag genom en stiftelse är ett alternativ som växer mer och mer i Europa. I vårt grannland Danmark har mer än hälften av alla företag stiftelser skriver Dagens Industri.

Fler och fler vill ge tillbaka genom stiftelser

Ett bra sätt att tacka för det man själv har fått här i livet, kan vara att skänka pengar eller gåvor via en stiftelse. Fler och fler entreprenörer bildar en egen stiftelse för att göra avtryck i samhället. Bara för att nämna ett exempel var när Bengt Sjöberg donerade två miljarder kronor från sin stiftelse i syfte för att stötta cancerforskningen.

Vad vi gör

Vi förmedlar konsulttjänster till stiftelser, företag och ideella föreningar.

Vad gör oss unika

Vi strävar hela tiden att driva just ditt företag eller stiftelse framåt det ligger helt enkelt i vårt DNA. Målet är att hela tiden ligga i framkant inom våra specialistkunskaper och vi samarbetar med de bästa samt mest erfarna konsulterna och experterna.

Fördel Insamlingsstiftelse

Pengar kan flyttas mellan stiftelser.
En stiftelse kan äga bolag.

Det har också följande fördelar.

Vi som arbetar här och vår kunskap.

Samverkan är vårt nyckelord för tillväxt säger Martin Johansson som är grundare och VD till bolaget.

Min bakgrund är att jag har arbetat i över 20 år med både finansiella frågor och stiftelser nu har jag slagit ihop mina erfarenheter och skapat Foundation Broker. Vi hjälper företag och entreprenörer att skapa sin egen stiftelse och hitta finansiering. På så sätt stimulerar vi tillväxt och bidrar till ett mer filantropiskt företagsklimat.

Genom stiftelsesamverkan i vårt nätverk kan vi:

 • Skapa och utveckla stiftelser
 • Utveckla företagen runt stiftelserna
 • Samverka både nationellt och internationellt

Vad säger våra referenser om oss

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning som innebär att vi kan hjälpa er med hela stiftelsens uppbyggnad. Därefter hjälper våra konsulter till med att följa upp er verksamhet. Det kan vara allt från att hjälpa till att skicka ansökningar till att sköta er marknadsföring.

1

HJÄLP MED ATT STARTA EN STIFTELSE

Vi startar mötet med att få ta del av era idéer och går igenom förutsättningarna. Därefter hjälper vi till att starta upp er stiftelse och skriva dom dokument som behövs.

Det som skiljer en insamlingsstiftelse från en vanlig stiftelse är att man inte behöver ha något eget startkapital. Det som istället sker är att förmögenheten byggs upp allteftersom pengarna kommer in till insamlingsstiftelsen. Att skapa en insamlingsstiftelse är därför ett utmärkt alternativ till att samla in pengar till olika välgörande ändamål. På mötet går vi igenom vad som passar era behov bäst.

För er som redan har en stiftelse, fond eller förening

Vi hjälper till så att det blir försäljnings och marknadsaktiviteter kring er, för att ni på så sätt ska kunna få donationer. Bidragen kan komma från företag, privatpersoner och andra stiftelser som har överskott i sina kassor.

Vi hjälper er med att komma i kontakt med dom som vill bli månadsgivare, ge enskilda donationer, eller göra ett företagsevent med er för att på så sätt stärka sitt företags Corporate Social Responsibility (“CSR”)  arbete. För att på sätt visa för omvärlden att dom arbetar med hållbar utveckling.

ANALYSERAR ERA PENSIONER

Vi hjälper er med att göra en förstudieanalys om ert företag har dom rätta förutsättningarna att skapa en pensionsstiftelse. Detta för att på så sätt kunna skapa företagets egna försäkringsbolag. Vi kan även hjälpa er med att räkna fram vad det skulle innebära att göra det omvända dvs att gå över till ett traditionellt pensionsbolag.

PRI skriver på sin hemsida att i ITP 1 i egen regi behåller företaget sitt pensionskapital i verksamheten i stället för att betala premier till ett pensionsbolag. Medan Alecta skriver att dom är Sveriges största pensionsförvaltare, en central del av det svenska trygghets-systemet och en av de största investerarna på Stockholmsbörsen.

Våra seniora konsulter har över 20 års erfarenhet från finans och försäkringsbranschen samt dom tillstånd som behövs för att kunna göra en opartisk analys.

Utbildningar i Stiftelser

Funderar du på att starta en stiftelse och vill veta mer innan du startar den eller har du redan en stiftelse och vill ha fördjupande kunskaper? I så fall är du välkommen att anmäla dig till någon av våra stiftelsekurser.

Grundkurs
Kursen vänder sig till dig som ska arbeta med stiftelse eller funderar på att starta en stiftelse. Här kommer du få översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, planering och genomförande av att sätta ihop en stiftelse.

Fördjupningskurs
På våra fortsättningskurser kommer du få fördjupande kunskaper i stiftelsearbete. Här får du träffa dom mest kunniga föreläsarna inom skatt, juridisk och finansiell placering. Allt för att kunna få den senaste informationen gällande stiftelser.

”GLÖMD GÖMD SKATT”

Kontakta Oss

Mån – Fre 09:00 – 17:00 (GMT +1)

Centralplan 15
111 20 Stockholm Sweden

info@foundationbroker.se

En stiftelse:

 • Vanliga stiftelser
 • Insamlingsstiftelse
 • Kollektivavtalsstiftelse
 • Pensionsstiftelse
 • Personalstiftelse

Ett bra sätt att arbeta med välgörenhet är att starta en insamlingsstiftelse. Detta eftersom man inte behöver gå in med något eget startkapital. Har man däremot gott om pengar kan man istället bilda en vanlig stiftelse. Insamlingsstiftelser är stiftelser som har till ändamål att samla in pengar för förutbestämda filantropiska ändamål.

Vad är då en stiftelse?​

7

Foundation

Jobbar med insamlings stiftelser

testi-bg

Broker

Som kan omvandlas till näringsstiftelser.

Från Vasa till Kamprad

Att ha en stiftelse är inget nytt det har funnits redan från medeltiden. Men den riktiga stiftelseboomen kom först i slutet av 1800-talet.

Fram till 1920 talet var det många svenskar som blev förmögna i och med det industriella genombrottet. Några av dessa var Knut och Alice Wallenberg som satte en del av sina pengar i stiftelser, för att säkra familjens fortsatta ägande och för att bidra till allmännyttiga ändamål.

Inom de senaste 30 åren har det skett en stor boom inom området. Både i Sverige och internationellt har det skapats stora förmögenheter och många av de här personerna väljer stiftelser som en form att ge tillbaka till samhället.

SVD skriver i sin artikel att:

Enligt OECD donerade rika länder och privata stiftelser mellan 2013 och 2015 nästan 500 miljarder dollar (runt 4 200 miljarder kronor) till utvecklingsländer. Det är i runda slängar lika mycket som värdet av allt det som produceras i Sverige under ett år (BNP).

Runt 95 procent av hjälpen kommer från stater, och USA är den i särklass största donatorn. Men de senaste åren har även bidragen kommit ifrån stiftelser som bland annat startats av superrika entreprenörer ökat dramatiskt.

Den största anledningen stavas Bill Gates. Tillsammans med sin fru startade han Bill & Melinda Gates Foundation för snart tjugo år sedan.

Stiftelsens historia

Vasa

Vasa

1551 första stiftelsen

Danvik

Danviks

Danviks Hospital, som finns kvar än i dag

Ikea

Kamprad

Kamprad & IKEAs stiftelser omfattar ca 650 miljarder kr.

Exempel på andra som väljer stiftelse:

Dagens Industri skriver: Stiftelsekontrollerade bolag har gått betydligt bättre än börsen i genomsnitt under de senaste fem åren.

Our Partners

För att hela tiden kunna ligga i framkant inom respektive affärsområde så ser vi till att våra konsulter och våra samarbetspartners är med på våra finansiella utbildningar. Våra rådgivare har en finansiell bakgrund och har dom tillstånd hos FI som behövs för att kunna ge opartiska råd.

Foundation
Set Up

Another
------

testi-bg

Marketing &
Branding

AEA-Logo-Types-MASTER

You are welcome to contact them directly to discuss Foundation Brokers offering

Book a meeting

Fill in the date & time you would like to meeting and we will get back to you to confirm

Thank-you

Your foundation details have been submitted

From Vasa to Kamprad

Having a foundation is nothing new. Foundations been around since the Middle Ages. The real foundation tree came in the late 1800s.

Until the 1920s, many Swedes became wealthy with the industrial breakthrough.  Knut  and Alice Wallenberg invested  money into foundations, to secure the family’s continued ownership and to contribute to public utility purposes.

Within the last 30 years there has been a large foundation boom.  Both in Sweden and internationally.  Great wealth has been created and many of these people choose foundations as a form to give back to society.

According to the OECD, rich countries and private foundations donated nearly $500 billion (around SEK 4,200 billion) to developing countries between 2013 and 2015. That is approximately the value of everything that is produced in Sweden in one year (GDP).

About 95 percent of the aid comes from states, and the United States is by far the largest donor. But in recent years, contributions from foundations that have been started by, among other things, super-rich entrepreneurs have also increased dramatically.

The biggest of these is the Bill Gates Foundation. Together with his wife, he started the Bill & Melinda Gates Foundation nearly twenty years ago.

The Foundation's history

Vasa

Vasa

1551 first foundation

Danvik

Danviks

Danviks Hospital, that remains today

Ikea

Kamprad

Kamprad & IKEAs foundations comprise about SEK 650 billion.

Fundraising Foundation:

A good way to work with charity is to start a fundraising foundation.

This is because you do not have to go in with any own starting capital.

If, however, you have plenty of money you can instead form a regular foundation.

Fundraising foundations are foundations whose purpose is to raise money for predetermined philanthropic purposes.

 • Common foundations
 • Collective Foundations
 • Pension Foundations
 • Personalised foundations

What is a foundation?

7

Foundation

Works with fundraising foundations

testi-bg

Broker

Which can be transformed into nutrition foundations.

Companies that have chosen to form a foundation structure:

Dagens Industri writes:

On average, foundation-controlled companies have performed  much better on the stock market over the past five years.