Sustainable Development Goals

Change the world for the better.

 • Eliminate Poverty
 • Erase Hunger
 • Establish Good Health and Well-Being
 • Provide Quality Education
 • Enforce Gender Equality
 • Improve Clean Water and Sanitation
 • Grow Affordable and Clean Energy
 • Create Decent Work and Economic Growth
 • Increase Industry, Innovation, and Infrastructure
 

 

 • Reduce Inequality
 • Mobilize Sustainable Cities and Communities
 • Influence Responsible Consumption and Production
 • Organize Climate Action
 • Develop Life Below Water
 • Advance Life On Land
 • Guarantee Peace, Justice, and Strong Institutions
 • Build Partnerships for the Goals
 •  

Thank-you

Your foundation details have been submitted

From Vasa to Kamprad

Having a foundation is nothing new. Foundations been around since the Middle Ages. The real foundation tree came in the late 1800s.

Until the 1920s, many Swedes became wealthy with the industrial breakthrough.  Knut  and Alice Wallenberg invested  money into foundations, to secure the family’s continued ownership and to contribute to public utility purposes.

Within the last 30 years there has been a large foundation boom.  Both in Sweden and internationally.  Great wealth has been created and many of these people choose foundations as a form to give back to society.

According to the OECD, rich countries and private foundations donated nearly $500 billion (around SEK 4,200 billion) to developing countries between 2013 and 2015. That is approximately the value of everything that is produced in Sweden in one year (GDP).

About 95 percent of the aid comes from states, and the United States is by far the largest donor. But in recent years, contributions from foundations that have been started by, among other things, super-rich entrepreneurs have also increased dramatically.

The biggest of these is the Bill Gates Foundation. Together with his wife, he started the Bill & Melinda Gates Foundation nearly twenty years ago.

The Foundation's history

Vasa

Vasa

1551 first foundation

Danvik

Danviks

Danviks Hospital, that remains today

Ikea

Kamprad

Kamprad & IKEAs foundations comprise about SEK 650 billion.

Fundraising Foundation:

A good way to work with charity is to start a fundraising foundation.

This is because you do not have to go in with any own starting capital.

If, however, you have plenty of money you can instead form a regular foundation.

Fundraising foundations are foundations whose purpose is to raise money for predetermined philanthropic purposes.

What is a foundation?

7

Foundation

Works with fundraising foundations

testi-bg

Broker

Which can be transformed into nutrition foundations.

Companies that have chosen to form a foundation structure:

Dagens Industri writes:

On average, foundation-controlled companies have performed  much better on the stock market over the past five years.

Exempel på andra som väljer stiftelse:

Dagens Industri skriver: Stiftelsekontrollerade bolag har gått betydligt bättre än börsen i genomsnitt under de senaste fem åren.

En stiftelse:

Ett bra sätt att arbeta med välgörenhet är att starta en insamlingsstiftelse. Detta eftersom man inte behöver gå in med något eget startkapital. Har man däremot gott om pengar kan man istället bilda en vanlig stiftelse. Insamlingsstiftelser är stiftelser som har till ändamål att samla in pengar för förutbestämda filantropiska ändamål.

Vad är då en stiftelse?​

7

Foundation

Jobbar med insamlings stiftelser

testi-bg

Broker

Som kan omvandlas till näringsstiftelser.

Från Vasa till Kamprad

Att ha en stiftelse är inget nytt det har funnits redan från medeltiden. Men den riktiga stiftelseboomen kom först i slutet av 1800-talet.

Fram till 1920 talet var det många svenskar som blev förmögna i och med det industriella genombrottet. Några av dessa var Knut och Alice Wallenberg som satte en del av sina pengar i stiftelser, för att säkra familjens fortsatta ägande och för att bidra till allmännyttiga ändamål.

Inom de senaste 30 åren har det skett en stor boom inom området. Både i Sverige och internationellt har det skapats stora förmögenheter och många av de här personerna väljer stiftelser som en form att ge tillbaka till samhället.

SVD skriver i sin artikel att:

Enligt OECD donerade rika länder och privata stiftelser mellan 2013 och 2015 nästan 500 miljarder dollar (runt 4 200 miljarder kronor) till utvecklingsländer. Det är i runda slängar lika mycket som värdet av allt det som produceras i Sverige under ett år (BNP).

Runt 95 procent av hjälpen kommer från stater, och USA är den i särklass största donatorn. Men de senaste åren har även bidragen kommit ifrån stiftelser som bland annat startats av superrika entreprenörer ökat dramatiskt.

Den största anledningen stavas Bill Gates. Tillsammans med sin fru startade han Bill & Melinda Gates Foundation för snart tjugo år sedan.

Stiftelsens historia

Vasa

Vasa

1551 första stiftelsen

Danvik

Danviks

Danviks Hospital, som finns kvar än i dag

Ikea

Kamprad

Kamprad & IKEAs stiftelser omfattar ca 650 miljarder kr.

Our Partners

För att hela tiden kunna ligga i framkant inom respektive affärsområde så ser vi till att våra konsulter och våra samarbetspartners är med på våra finansiella utbildningar. Våra rådgivare har en finansiell bakgrund och har dom tillstånd hos FI som behövs för att kunna ge opartiska råd.

Foundation
Set Up

Another
------

testi-bg

Marketing &
Branding

AEA-Logo-Types-MASTER

You are welcome to contact them directly to discuss Foundation Brokers offering

Book a meeting

Fill in the date & time you would like to meeting and we will get back to you to confirm